پایگاه خبری فولاد ایران -فعالان اقتصادی توجه کنند !⬅️ «بانک آمریکا» به طور رسمی اعلام رکود اقتصادی کرد.کارشناسان این بانک در عین حال خوشبین اند که این دوره رکود دارای عمر کوتاهی باشد🌍 این بانک اعلام کرده: ما به طور رسمی اعلام میکنیم که اقتصاد (آمریکا) وارد رکود شده است، همانند بقیه دنیا... و این یک افت عمیق است.🌍 «مشاغل از بین خواهد رفت،ثروت نابود می‌شود و اعتماد کاهش می‌یابد» __ 🌍 بنابر پیش بینی این بانک، ماه آپریل عمق رکود خواهد بود و پس از ماه جولای اوضاع تا حدی نرمال خواهد شد. 🔻در طی این دوره 3.5 میلیون شغل از میان می رود. 🔻اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم 12% کوچک می‌شود. 🔻 تولید ناخالصی داخلی آمریکا در کل سال 0.8%- کاهش می‌یابد.👈اعضای محترم ضمن دنبال کردن پیش بینی های جهانی به تاریخ ها نیز توجه ویژه ای داشته باشند همچنین برغم آنکه تاثیر این بیماری بر اقتصاد همه کشورها یکسان و همگن نیست لیکن باید توجه داشت نرخ های بسیاری از کامودیتی ها،جهانی تعیین میشود مجمع فعالان اقتصادی
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق