پایگاه خبری فولاد ایران - پس از تنش سیاسی جدی به وجود آمده بین ترکیه و امریکا بر سر مسئله سوریه، حال دو طرف تصمیم گرفته اند کمی به هم مهلت دهند و پس از نشست های اخیر که در سطح مقامات عالی رتبه صورت گرفت قرار بر این شد که تحریم های اقتصادی بر علیه ترکیه و دوبرابر نمودن تعرفه های واردتی بر فولاد ترکیه فعلا تعلیق شود. علی رغم امیدواری ها ولی هنوز ریسک های زیادی وجود دارد و نمی توان به سیاست گذاری های امریکا اطمینان داشت.

پنجشنبه گذشته آنکارا و واشنگتن توافق کردند برای 120 ساعت در سوریه آتش بس اعلام شود تا نیروهای کرد از منطقه امن اعلام شده مورد نظر ترکیه عقب نشینی نمایند. امریکا نیز متعهد شد تحریم اقتصادی جدیدی بر علیه ترکیه اعمال نکند و تعرفه های وارداتی فولاد ترکیه را به 50 درصد افزایش ندهد.

به گزارش فولاد ایران، این اخبار از فشارها بر فضای تجارت ترکیه به ویژه بازار فولاد کاسته چرا که پیش از این نگرانی ها شدت یافته بود. فعالان بازار فولاد ترکیه معتقدند با این که پس از اعمال تعرفه های وارداتی امریکا، دیگر به بازار این کشور به عنوان بازاری مطمئن نگاه نمی کنند ولی در شرایط پر چالش فعلی منطقه حفظ کردن بازار امریکا به عنوان یک گزینه برای تولید کننده های ترکیه بهتر است تا این که کلا آن را از دست بدهند. از طرفی اگر تحریم بیشتری ترکیه را تحدید نکند به نفع وضعیت اقتصادی آن می باشد.

منبع: metal expert

ترجمه: م. تابان شمال