پایگاه خبری فولاد ایران - در نتیجه تعطیلی بسیاری از مشاغل در آمریکا طی چهار هفته بر اثر شیوع ویروس کرونا، مجموع افرادی که متقاضی بیمه بیکاری شدند به ۲۲ میلیون افزایش یافت که این آمار در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.شمار آمریکاییانی که در هفته گذشته متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند، ۵.۲۵ میلیون مورد گزارش شد و چهار هفته تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به اندازه ۱۰ سال شغل ایجاد شده در ایالات متحده را از بین برد.طبق ارقام منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا در روز پنجشنبه، مطالبات اولیه بیکاری مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به ۱۱ آوریل، با ۶.۶۲ میلیون مورد در هفته گذشته دنبال شد که متوسط برآورد اقتصاددانان ۵.۵ میلیون بود.گفتنی است که در مجموع طی چهار هفته، تعداد کسانی که درخواست بیمه بیکاری دادند به ۲۲ میلیون رسید، که در مقایسه، از زمان آغاز روند توسعه در ژوئن ۲۰۰۹، تقریبا ۲۱.۵ میلیون مورد شغل جدید در آمریکا افزوده شده بود.آخرین آمار حاکی از آن است که نرخ بیکاری در حال حاضر حداقل ۱۷ درصد بوده که بسیار بالاتر از نرخ بیکاری ۱۰ درصدی حاصل از رکود اقتصادی در پایان سال ۲۰۰۹ است.قابل ذکر است مجموع آمریکاییانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، با ۴.۵۳ میلیون مورد افزایش در هفته منتهی به ۴ آوریل، به رکورد ۱۲ میلیون افزایش یافت. این آمار با تاخیر یک هفته‌ای گزارش شده است.بلومبرگ فارسی✔️