آمریکا-عنوان-تحریم-های-ایران-را-تغییر-و-آنرا-به-تحریم-نقض-حق
وزارت خزانه‌داری آمریکا، عنوان آیین نامه تحریم های نقض حقوق بشر ایران را تغییر و به تحریم فلزات اساسی که شامل مس، فولاد، آهن و آلومینیوم می باشد، پیوند داد. به گزارش  چیلان ، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: با تغییر آیین نامه تحریم مالی ایران، فرمان اجرایی تحریم خرید فلزات، در انتهای عنوان نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفته است.با تغییر عنوان این فرمان، هدف از تحریم صنایع فلزی ایران وارد کردن فشار و جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی در زمینه نقض حقوق بشر مردم تعیین شده است.به این ترتیب، اداره کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه (اوفک) عنوان آیین نامه تحریم های نقض حقوق بشر ایران را به آیین نامه بخش ایران و نقض حقوق بشر تغییر داده و آن را به تحریم خرید صنعت مهم بورسی و شامل مس، فولاد، آهن و آلومینیوم پیوند داده است.براساس این گزارش، درحالی این تحریم ها به موضوع نقض حقوق بشر ایران مرتبط شده که ترامپ ۸ می (۱۸ اردیبهشت سال جاری) فرمان وضع تحریم در ارتباط با صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را به منظور “مسدود کردن تمامی راه‌های دستیابی ایران به تسلیحات موشکی بالستیکی و هسته‌ای امضا کرد.هدف از تحریم این صنعت مهم و چهار محصول، جلوگیری از دسترسی دولت ایران به منابع مالی از جمله منابع مالی ناشی از صادرات محصولات آهن، فولاد، آلومنیوم و مس و کاربرد آنها در برنامه‌های گسترش تسلیحات کشتار جمعی، حمایت از گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی، سیاست تهاجم منطقه‌ای و توسعه طلبی نظامی عنوان شده بود.