پایگاه خبری فولاد ایران -

◾️کپنهاگ دانمارک در حالیکه در حال رشد اقتصادیه‌، می خواهد ۱۰۰٪ هم سبز باشه. بیش از نیمی از کل گرما و انرژی این شهر از انرژی پاک تأمین میشه و مقدار انتشار گاز CO2 اون از سال ۲۰۰۵ به میزان ۴۳٪ کاهش داشته. بیش از دو سوم سفرهای کوتاه در این شهر بصورت پیاده یا با دوچرخه و یا با وسایل حمل و نقل عمومی انجام میشه و تعداد دوچرخه های این شهر از تعداد افراد شهر هم بیشتره.

 

◾️با این حال رشد سبز، رشد اقتصادی را متوقف نکرده. در ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی این شهر ۲۵٪ بوده. کپنهاگ قصد داره تا سال ۲۰۲۵ به اولین پایتخت عاری از کربن دنیا تبدیل بشه.

◾️این شهر در حال تجدید نظر اساسی در خصوص زیرساخت هاش واسه تقویت زندگی پایدارِ و همچنین مشوق شیوه های تجاری سازگار با محیط زیست که از انتشار گازهای گلخانه ای می کاهد نیز میباشد.

◾️شهرها ۸۰٪ انرژی جهان را مصرف میکنن و شهرها مسئول انتشار بیش از ۶۰٪  گازهای گلخانه ای می باشند. 

📌 آیا شهر شما میتونه اقدامات کپنهاگ را یاد بگیرد؟

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور