پایگاه خبری فولاد ایران- دیپلماسی در جهان مثلثی است، مثلثی بودن در سیاست به چه معناست ؟ 

در دوران جنگ سرد( جهان قبل از سال ۱۹۹۰ )، سه قدرت رقیب وجود داشت آمریکا ، شوروی و چین و هر سه با هم دشمن بودند .

کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در آن دوران می نویسد سیاست خارجی آمریکا مثلثی است یعنی با وجودی که دشمن شوروی و چین است اما به چین و شوروی نزدیک تر باشد تا چین و شوروی به هم .

اکنون سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه مثلثی است سه قدرت منطقه ای در خاورمیانه است ایران ، اسرائیل و عربستان ، کشور روسیه تلاش می کند به ایران ، اسرائیل و عربستان نزدیک تر باشد تا این سه دولت به یکدیگر .

سیاست انگلیس در خاورمیانه مثلثی است تلاش دارد به ایران ، عربستان و اسرائیل نزدیک تر باشد تا این سه دولت به یکدیگر .

به صورت عجیب امارات هم به صورت ضعیف تر دیپلماسی مثلثی دارد .

فضای حاکم بر تلگرام در تحلیل سیاست ، به چهل سال قبل تعلق دارد ، تصور می کند که سیاست صفر و یکی است و نه مثلثی ، یعنی اگر امارات دوست سعودی است پس باید به همین نسبت دشمن ایران باشد  و وقتی امارات تلاش می کند نشان دهد دوستی با عربستان به معنای دشمنی با ایران نیست ، در تحلیل دچار  اشکال میشوند .

در فضای تلگرام و در تفکر  سیاسی کسانی که از دوران شاه به خارج  مهاجرت  کرده اند ، تفکر سیاسی صفر و یکی است ، یعنی اگر آمریکا دشمن ایران است پس دوست عربستان است در حالیکه اصلا اینگونه نیست ، آمریکا گونه ای دیپلماسی  مثلثی خاص خود را دارد .

تفکر بنجل سیاسی حاکم بر فضای تلگرام که به شدت صفر و یکی است ، بر اساس اینگونه تحلیل از سیاست ، دست به پیش بینی نرخ ارز  می زند و وقتی پیش بینی صفر و یکی از سیاست غلط از آب درآمد ،  واکنش های هیجانی در نرخ ارز نشان می دهد .

عده ای در فضای تلگرام با گفتن اینکه اوضاع این قدر که می گویند بد نیست بلکه بد تر از این است ، ابتدا برای مطالب خود مشروعیت ایجاد می کنند و سپس تفکر های صفر و یکی خود از سیاست را به خورد مردم می دهند و در گام سوم که تصور می کنند دیگر چیزی نیست که ندانند به پیش بینی نرخ ارز در یک سطر می پردازند .

✍️محمد حسین ادیب 

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق