اختصاص-۱۰۰-میلیارد-تومان-به-تحقیقات-در-صنعت-فولاد-پایش-پروژ
صندوق پژوهش و فناوری فولاد ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه به تحقیقات و نوآوری اختصاص می دهد. خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اظهار داشت: صندوق پژوهش و فناوری ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه صرفا به تحقیقات و نوآوری صنعت فولاد اختصاص داده است.وی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری فولاد با مشارکت سازمان توسعه معادن و تولیدکنندگان فولاد تشکیل می شود، تأکید کرد: ایمیدرو تعامل با دانشگاه ها را در راستای توسعه پژوهش، بومی سازی و تعمیق ساخت داخل ادامه خواهد داد.وی اظهار داشت: پایش تکمیل پروژه های نیمه تمام با تشکیل کمیته پژوهش در ایمیدرو کلید خورده است.به گفته غریب پور، با تشکیل کنسرسیوم های معدنی، اهداف معدن و صنایع معدنی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.