از سال آینده صادرات قراضه روسیه از طریق بورس صورت می گیرد

 

پایگاه خبری فولاد ایران - از آوریل سال آینده میلادی تجار روس می توانند قراضه آهنی و غیر آهنی خود را  تنها در صورتی که در بورس معامله شده باشد صادر کنند. از این رو روسیه سهمیه بندی های صادرات قراضه خود را تمدید نخواهد کرد و دولت آن قصد دارد تا آوریل سال آینده معاملات قراضه را بر پایه معاملات بورس راه اندازی نماید. ابتدا قرار بود این معاملات از ژانویه راه اندازی شوند ولی ظاهرا زمان بیشتری برای آماده سازی زیرساخت های بورس نیاز است. 

به گزارش فولاد ایران،  مقامات روس امیدوارند این ساختار جدید به بازار قراضه این کشور نظم بیشتری بدهد و فراینده جمع آوری قراضه در این کشور کاملا منظم و قانونی گردد. در حال حاضر منشاء بخشی از قراضه جمع آوری شده در روسیه روشن نیست. سیستم معامله در بورس فرایند قیمت گذاری آن را نیز شفاف تر می سازد. 

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال