کاهش تامین مواد اولیه، یک تهدید برای صنعت است. محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان در جلسه با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و هیئت همراه گفت: شرکت های معدنی بالا دستی در سال های گذشته، تامین کننده کنسانتره فولاد خوزستان بوده اند لیکن با را ه اندازی بخش های گندله سازی در این شرکت، طبیعی است که فروش مواد اولیه در آینده کاهش یابد.وی افزود: کاهش تامین مواد اولیه، یک تهدید برای صنعت است این بدان معنی است که اگر فولاد خوزستان در سال های آینده فکری برای تامین مواد اولیه خود ننماید، با سابقه چهل ساله و قابلیت هایی همچون دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به بنادر و موقعیت مناسب جهت صادرات محصولات خود، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.کشانی ادامه داد: اگر به وضعیت کنونی شرکت گروه ملی خوب دقت کنیم، درمی یابیم که این اتفاق مربوط به امروز و دیروز و سال گذشته نیست، این امر نتیجه عملکرد ۵ سال گذشته در این شرکت است؛ امیدواریم با حمایت سازمان ها و نهادهای مربوطه و تلاش کارکنان، تدبیری برای فولاد خوزستان با داشتن بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نیروی کار مستقیم و ۱۰۰ هزار نیرو که به صورت غیر مستقیم با این شرکت در ارتباط هستند، اندیشیده شود که در سال های آینده با چنین مشکلی روبرو نشود.مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان سخنان خود گفت: جهت تامین مواد اولیه در سال گذشته اقدام به تملک ۶۷ درصد از سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد شد و در صدد هستیم سهام معادن دیگر را خریداری نموده و همچنین با تلاش جهت تملک سهام شرکت فولاد اکسین در پایین دست، زنجیره ارزش گروه فولاد خوزستان تکمیل خواهد شد.