اغلب-محصولات-به-قیمت-پایه-معامله-شد-سبد-تیرآهن-مخلوط-ذوب-تنها-محصول-مورد-رقابت

امروز همه معاملات تالار صنعتی به غیر از سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان به قیمت پایه انجام شد. پرارزشترین معامله این تالار امروز به محصول سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان حدودی ۱۲ میلیارد تومان تعلق گرفت.

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز شنبه هشتم دی ماه، میزبان میزبان عرضه چهار هزار و ۲۰۰ تن مس مفتول، سه هزار تن مس کاتد، ۲۰ هزار تن مس کم عیار، ۲۰۰ تن شمش روی، دو هزار و ۵۰۸ تن سبد میلگرد، هفت هزار و ۲۳۸ تن سبد مخلوط و هفت هزار و ۲۳۸ تن سبد تیرآهن مخلوط است.

در برابر این میزان عرضه، حجم معاملات این تالار حدود 4548 تن بود که حدود 17.3 میلیارد تومان ارزش داشت. گفتنی است، این معاملات طی 27 قرارداد انجام شدند. 

امروز همه معاملات تالار صنعتی به غیر از سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان به قیمت پایه انجام شد. پرارزشترین معامله این تالار امروز به محصول سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان حدودی 12 میلیارد تومان تعلق گرفت. این محصول با 0.22 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 3137 تومان در حجم 3784 تن فروخته شد. سبد تیرآهن مخلوط «ذوب آهن اصفهان» نسبت به معامله قبلی خود در دوم دی ماه، 5.4 درصد افت قیمت داشت. 

این شرکت امروز، سبد مخلوط خود را به قیمت پایه کیلویی 3083 تومان در حجم 440 تن بدون رقابت معامله شد و 1.3 میلیارد تومان ارزش داشت. 

امروز همچنین، مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به قیمت پایه کیلویی 55 هزار و 129 تومان در حجم 3000 تن فروخته شد. این محصول نیز نسبت به معامله قبلی خود در دوم دی، حدود 3.2 درصد رشد قیمت داشت. 

کم ارزشترین محصول تالار صنعتی امروز هم به سبد میلگرد 18 تا 32 شرکت فولاد آذربایجان به میزان حدودی 826.5 میلیون تومان تعلق داشت. این محصول به قیمت پایه کیلویی 3130 تومان و حجم 2508 تن معامله شد.  امروز تالار پتروشیمی وفراورده های نفتی نیز حدود 5127 تن محصول را به ارزش حدود 15 میلیارد تومان معامله کرد که در 21 قرارداد منعقد شد. 

در این میان، پر ارزشترین محصول به وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (شتران) در حدود یازده میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول به قیمت پایه کیلویی 2044 تومان در حجم 1000 تن معامله شد. این  محصول نسبت به معامله قبلی خود در سوم دی، تغییر قیمتی نداشت. 

همچنین، امروز وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس (شبندر) هم به قیمت پایه کیلویی 2146 تومان به حجم 5000 تن فروخته شد. قیمت این محصول نیز نسبت به معامله قبلی خود در 5 دی، ثابت ماند. وکیوم باتوم «پالایش نفت اصفهان» نیز به دلیل نداشتن متقاضی فروش نرفت. این محصول هم به قیمت کیلویی 2044 تومان عرضه شده بود.

گفتنی است، کم ارزشترین محصول این تالار امروز به گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان به میزان حدود 38 میلیون تومان تعلق داشت. این محصول به قیت پایه کیلویی 953 تومان در حجم 40 تن تعلق داشت.