پایگاه خبری فولاد ایران - نوسان در بازار سنگ آهن وارداتی در چین ادامه دارد و این بار با 3 دلار رشد به حدود 91 دلار هر تن خشک سی اف آر رسیده است. راهکارهای حمایتی جدید دولت چین و امید به بهبود تقاضای صنایع مصرف کننده فولاد به بهبود جو بازار کمک نمود. از طرفی با توجه به محدویدت عرضه سنگ آهن بازار این ماده اولیه وضعیت بهتری نسبت به بازار فولاد دارد.

به گزارش فولاد ایران،  همچنین شنیده شده دولت چین راهکارهایی اتخاذ نموده تا رونق فعالیت بخش حمل و نقل سرعت بیشتری به خود بگیرد.  از جمله این اقدامات لغو دریافت عوارض ساخت و ساز در بنادر چین است که می تواند هزینه واردات سنگ آهن را کاهش دهد.

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال