پایگاه خبری فولاد ایران - رشد بازارهای آتی میلگرد در چین و افزایش فعالیت بازار به قیمت میلگرد در بازار داخلی آن کمک نموده است. در نقاط شرقی این کشور قیمت تا 3 دلار رشد داشته 491 تا 495 دلار هر تن درب کارخانه شد. در مناطق شمالی نیز قیمت به همین میزان رشد داشته 476 تا 480 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. با توجه به افزایش خرید ها و پایین بودن موجودی ها انتظار می رود نوسانات جزیی در بازار میلگرد چین یک تا دو هفته آینده ادامه داشته باشد.

به گزارش فولاد ایران، همچنین آخرین قیمت میلگرد صادراتی چین نیز 444 دلار هر تن فوب ثبت شده که ثبات نسبی داشت. البته قیمت مورد نظر خریداران 410 تا 420 دلار هر تن فوب است و تقاضا ناچیز می باشد.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق