پایگاه خبری فولاد ایران - قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا با توجه به محدودیت عرضه زمستانی ماه دسامبر بالاتر رفته است. متوسط قیمت قراضه سنگین 20-80  نسبت به هفته قبل 7 دلار هر تن بالا رفته 282 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. محصول امریکا در ویتنام 288 تا 290 دلار هر تن سی اف آر نیز شنیده شده است.

به گزارش فولاد ایران،  قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن نیز 235 دلار هر تن فوب شده که 5 دلار هر تن رشد قیمت هفتگی داشت. قیمت درخواستی کره ای ها همچون هفته قبل 230 دلار بود ولی در تایوان و ویتنام افزایش قیمت هایی مشاهده شده است.

منبع: platts ترجمه: م. تابان شمال