پایگاه خبری فولاد ایران - واردات سنگ آهن به ترکیه در سه فصل نخست سال جاری میلادی 2.5 درصد رشد سالانه داشته است. در این 9 ماهه میزان تولید فولاد خام ترکیه 10.1 درصد افت داشته 25.3 میلیون تن ثبت شد. علی رغم کاهش در تولید فولاد، واردات سنگ آهن از 7.74 میلیون تن مدت مشابه سال قبل به 7.93 میلیون تن افزایش داشت. هزینه واردات سنگ آهن نیز رشد سالانه 21 درصدی داشته 856 میلیون دلار ثبت شد.

به گزارش فولاد ایران،  در این مدت 9 ماهه ترکیه 4.24 میلیون تن سنگ آهن از برزیل وارد کرد در حالی که مدت مشابه سال گذشته این رقم 3.36 میلیون تن بود.

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال