پایگاه خبری فولاد ایران – 

✏️رشداقتصادی ایران در دهه های اخیر نوسانات زیادی داشته اما صرف‌نظر از نوسانات، میانگین رشداقتصادی بلندمدت می‌تواند وضعیت کلی آن را نشان دهد. وابستگی به درآمدهای نفتی، تغییرات سیاستگذاری و شوک‌های بیرونی (جنگ وتحریم) ازعوامل بی‌ثباتی رشداقتصادی هستند.

✏️اگر میانگین بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران تا قبل از دهه ۹۰ را محاسبه کنیم به عدد 4.47 درصد خواهیم رسید درواقع اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۸۹و در طول نیم‌قرن به طور متوسط سالانه ۴/۴ درصد رشد کرده است

✏️البته در دهه 60 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رشد اقتصادی کاهش شدیدی را تجربه کرد لذا ممکن است تصور شود که رشد اقتصادی 50 ساله عدد درستی را به ما نمی‌دهد. از همین رو میانگین رشد اقتصادی پس از پایان جنگ تا ابتدای دهه 90 را محاسبه کردیم مشاهده شد که میانگین رشد اقتصادی بین سالهای 1368 تا 1389 معادل 4.7 درصد بوده است. پس میتوان ادعا کرد ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی  در حدود رشد 4.7 درصدی سالانه می باشد. 

✏️رشداقتصاد ایران در دهه ۹۰ پرنوسان‌تر از سال‌های قبل بود. صرف‌نظر از فراز وفرودهای شدید آن، میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ معادل 1.3 درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در این دهه از میانگین بلندمدت خود فاصله زیادی گرفته و 3.4 درصد کمتر از ظرفیت‌های خود رشد کرده است.

✏️اگرچه اقتصاد ایران سال‌هاست با رشد اقتصاد پایین مواجه است و به‌جز سال‌های معدودی نتوانسته رشد هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه را محقق کند اما همین میزان رشد نیز در دهه ۹۰ از دست رفته و میانگین رشد اقتصادی کشور در این 8 سال کمتر از یک‌سوم میانگین بلندمدت آن بوده است

✏️اکنون در دهه 90 اقتصاد ایران پس از فرازونشیب‌های فراوان در طول ۷۰ سال اخیر به نقطه‌ای رسیده است که رشد اقتصادی آن حتی از میانگین بلندمدت آن نیز کمتر شده است. فاصله گرفتن رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت می‌تواند یک هشدار مهم برای سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی باشد

✴️سعید مسگری/سرمقاله یکشنبه جهان صنعت

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق