پایگاه خبری فولاد ایران - آمار و ارقام نشان می دهد اقتصاد امریکا این ماه را با روند کاهشی آغاز کرده، این در حالی است که اقتصاددانان می گویند این روند وخیم تر خواهد شد. طبق اظهار انجمن ملی اقتصاد امریکا رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال آینده تا 2 درصد افت خواهد داشت که این امر از سال 2016 تاکنون بی سابقه است. برخی تحلیلگران معتقدند رکود عملا اتفاق افتاده و باقی خواهد ماند. به گزارش فولاد ایران، رشد صنایع تولیدی در امریکا برای دومین ماه متوالی است که متوقف شده و به پایین ترین حد خود از ژوئن 2009 رسیده است. بخش خدمات نیز به طور غیر منتظره ای رکود داشته و سرمایه گذاران در انتظار فدرال رزرو برای گرفتن تصمیمات محرک هستند. اما گفته می شود در کل اقتصاد وضعیت بدی ندارد. با وجود اینکه بازار کار کمتر از آنچه انتظار می رفت رشد داشت، امریکا تقریبا نزدیک به حذف کامل بیکاری است. نرخ بیکاری در حال حاضر 3.5 درصد است که کمترین سطح از سال 1969 است، حتی امریکا با کمبود نیرو برای پر کردن موقعیت های کاری خالی مواجه است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو می گوید اقتصاد امریکا هنوز در جایگاه خوبی قرار دارد و تنها آهنگ رشد آن کند شده. 

بانک مرکزی در جهت حفظ نرخ رشد، امسال دو بار نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست در ادامه چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. از طرف دیگر، عدم قطعیت در مورد جنگ تجاری نگرانی بسیاری برای بخش های تولیدی که در تعامل کامل بین المللی هستند به وجود آورده. بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار گوناگون صعود و نزول می کنند. اگر جنگ تجاری در جریان نبود، پیش بینی آینده اقتصاد قطعا بسیار فرق داشت. 

 

منبع: RT    

ترجمه: ف. اسکندرخو