انجمن-فولاد-به-دنبال-روز-ملی-فولاد
صنعت فولاد با این حجم از پتانسیل، به روزی تحت عنوان روز ملی فولاد نیازمند است. سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به  چیلان  گفت: ایران از جمله کشورهای برتر در تولید فولاد بوده و رتبه دهم جهان را دارد که در شرایط فعلی تولید آن ۲۵ میلیون تن بوده و در آینده و افق ۱۴۰۴ قرار است به ۵۵ میلیون تن برسد.وی افزود: ایران در حوزه صادرات فولاد هم سرآمد بوده و رتبه کمتر از دهم دارد. بنابراین با توجه به پتانسیل های موجود مانند مواد اولیه، انرژی و دسترسی آسان به آبهای آزاد، بایستی دید ویژه ای نسبت به فولاد در کشور صورت گیرد. به جرات می توان مدعی شد که ایران یکی از بهترین نقاط برای تولید فولاد بوده و می توان چه به لحاظ تولید و چه کیفیت محصولات حرفی برای گفتن داشته باشد.شهرستانی در خاتمه گفت: از این رو صنعتی با این حجم از پتانسیل، به روزی تحت عنوان روز ملی فولاد نیازمند است و این درحالی است که بسیاری از کشورهای صاحب نام در حوزه تولید فولاد، یا توجه به اهمیت این صنعت استراتژیک، این روز اختصاصی را دارند.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق