پایگاه خبری فولاد ایران - روزهای اخیر تولید کننده های فولاد در ترکیه بیشتر بر فروش بیلت تمرکز داشتند چرا که بازار میلگرد همچنان در رکود است. بیلت صادراتی ترکیه نسبت به قیمت های سی آی اس به خصوص در بازار شمال افریقا قدرت رقابت خوبی دارد. پیشنهادها برای حمل نوامبر 355 تا 360 دلار هر تن فوب شنیده شده و الجزایر در 375 دلار هر تن سی اف آر معادل 350 تا 355 دلار هر تن فوب خرید داشته است. 

به گزارش فولاد ایران،  در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت 15 دلار افت داشته 365 تا 375 دلار هر تن درب کارخانه شده است. البته بازار داخلی بیلت به دلیل رکود بازار میلگرد در  سکوت است. 

قابل ذکر است میلگرد صادراتی ترکیه 395 تا 405 دلار هر تن فوب است و با توجه به ثبات بازار قراضه انتظار می رود روزهای آتی قیمت بالاتر هم برود. گرچه تقاضا ضعیف است و معامله چندانی صورت نمی گیرد. 

 

منبع: metal expert

ترجمه: م. تابان شمال