پایگاه خبری فولاد ایران - انجمن بین المللی صادرکنندگان و تولیدکنندگان میلگرد برای ماه مارس نسبت به روند قیمت مقاطع همچنان خوش بین است. گرچه محدودیت های حاصل از اقدامات آنتی دامپینگ و تعرفه ها و در نتیجه رکود تقاضا بر قیمت ها اثر داشته ولی این سازمان معتقد است بازارهای جهانی مقاطع هنوز با تعرفه های وارداتی محدود نشده است و چشم انداز بازار هنوز مثبت و خوش بینانه است.

به گزارش فولاد ایران، در سه ماهه نخست 2019 خریداران تاکنون محتاطانه حرکت کرده اند از این رو قیمت مقاطع نیز رشد چشمگیر نداشته است.

در اروپا قیمت فعلی میلگرد، مفتول، پروفیل و لوله نسبت به اوایل سال 2019 کمتر شده است ولی هفته های اخیر بهبودهای جزیی مشاهده شده است گرچه بهبود تقاضا دلیل آن نبوده است. همچنین قیمت پیشنهادی میلگرد در بازار امریکا و چین هم در مارس رشد قیمت داشته و تقاضای داخلی چین بالا بوده است. این موسسه بین المللی معتقد است درگیری های تجاری امریکا و چین نهایتا به توافق منجر می شود و شاید تابستان سال جاری به نتیجه برسد.

منبع: yieh

ترجمه: م. تابان شمال

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی