پایگاه خبری فولاد ایران - در بازار داخلی روسیه شیوع کویید 19 و تمدید قرنطینه جهت کنترل ویروس بر بازار میلگرد آن اثر منفی داشته قیمت ها نزولی است. مقررات ماندن در خانه از 30 آوریل به یازدهم مای می تمدید شده و پاندمی کویید 19 موجب شده تقاضا به شدت راکد باشد. قطعا پس از کاهش محدودیت ها نیز بهبود اوضاع به سرعت رخ نخواهد داد.

به گزارش فولاد ایران،  آخرین قیمت میلگرد در 431 تا 438 دلار هر تن با 20 درصد مالیات ارزش افزوده ثبت شده که نسبت به هفته قبل تا 13 دلار هر تن افت داشته است. محدودیت عرضه و بالا بودن هزینه تولید موجب شده تولید کننده ها حاضر به کاهش قیمت بیشتر نباشند ولی بازار در کل در رکود است.

همچنین قابل ذکر است میلگرد صادراتی سی آی اس 370 تا 400 دلار هر تن فوب و بدون تغییر باقی مانده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال