شرکت فولاد آلیاژی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال جاری معادل ۵۶۴.۹ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۵۷ درصد افزایش داشته است. از حیث فروش ماهانه، فولاژ در شهریور ماه موفق به تحقق یک رکورد درآمدی جدید شده است.


 شرکت فولاد آلیاژی ایران طی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲۴۰۵ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.

در شهریور ماه شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۷ هزارتن محصول داخلی و ۱۰ هزارتن محصول صادراتی فروش داشته است که در ماه قبل فروش داخلی شرکت ۳۵ هزارتن و ۸۸۷ تن نیز صادراتی بوده است. نرخ فروش محصولات آلیاژی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. عمده افزایش فروش فولاژ در شهریورماه به دلیل فروش صادراتی محصولات مهندسی بوده است که در ماه قبل فروشی از این محل نداشته است. درآمد فروش شهریور ماه فولاد آلیاژی ایران، بالاترین فروش تاریخ این شرکت بوده است.

 

انتهای پیام