روند کلی قیمت هر تن ورق گرم فولاد در بازار آمریکا، صعودی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته قیمت این کالای اساسی با حدود ۱۸ درصد افزایش از محدوده ۵۴۰ دلار به محدوده ۶۳۶ دلار رسید. شکسته شدن محدوده خط روند نزولی در حدود ۲۷ روز کاری قبل به سمت بالا و بعد از آن تشکیل روند صعودی کوتاه‌مدت امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا برد. به نظر می‌رسد قیمت ورق گرم فولاد به دنبال هدف قیمتی ۷۵۰ دلار است که اگر از محدوده مهم فعلی به سمت بالا گذر کند، دو منطقه مقاومتی ۶۷۵ دلار و ۷۱۰ دلار، می‌توانند مانع رسیدن به هدف قیمتی مذکور شوند.


در صورتی که قیمت ورق گرم فولاد به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع خرید می‌گوییم(در حال حاضر در نزدیکی این منطقه قرار داریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۶۰۰ دلار، ۵۸۰ دلار و ۵۶۰ دلار، محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌توانند مانع کاهش قیمت‌ها شوند که به این محدوده‌ها حمایت می‌گوییم.

بررسی محدوده‌های مهم قیمتی


در صورت ادامه روند صعودی در قیمت ورق گرم فولاد در کوتاه‌مدت، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۷۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷۱۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی بلندمدت افزایش می‌دهد. در صورت افزایش قیمت ورق گرم فولاد، محدوده خط روند صعودی، می‌تواند نقش حمایتی خوبی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نخواهد بود ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید خواهد کرد.

در صورت کاهش قیمت در ورق گرم فولاد، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۰۰ است. این منطقه به‌عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۸۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده یک دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

 

انتهای پیام