پایگاه خبری فولاد ایران🔶 همه‌گیری کرونا تقریباً تمامی شرکت‌ها در آمریکا را تحت تأثیر قرار داده اما شرکت‌های بزرگتر تأثیرات منفی کمتری متحمل شده‌اند که دلایل خاص خود را دارد. خبرگزاری بلومبرگ به این دلایل پرداخته است.🔶 شرکت‌های بزرگ با کاهش ارزش سهام کمتری مواجه شده‌اند. در حقیقت با پدیده «تأثیر متیو» روبرو هستیم: قوی، قوی‌تر می‌شود. بلومبرگ بهره‌وری و تکنولوژی بالا را از دلایل اصلی معرفی می‌کند.🔶 همچنین شرکت‌های بزرگ از قابلیت نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و از لحاظ جعرافیایی نیز گستردگی بیشتری دارند. این شرکت‌ها زنجیره تولید و توزیع خود را دارند در حالی که شرکت‌های کوچک از این بابت به سایر شرکت‌ها وابسته هستند.🔶 بنابراین احتمال اینکه به مرور زمان شرکت‌های کوچک ورشکسته و در شرکت‌های بزرگ ادغام شوند بیشتر شده و شرکت‌های بزرگ پس از بحران، بزرگتر از قبل ظهور خواهند کرد.منبع: بلومبرگ
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق