پایگاه خبری فولاد ایران - قیمت سنگ آهن وارداتی در چین بهبود یافته آخرین بار با 75 سنت رشد 87.75 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شد. موجودی بازار فولاد کمتر شده و قیمت سنگ آهن در بنادر نیز با توجه به افزایش فروش بالاتر رفته است. قرارداد سواپ دسامبر نیز 1.10 دلار بالا رفته86.60 دلار هر تن خشک سی اف آر شده است.

به گزارش فولاد ایران،  موجودی بازار فولاد چین برای هشتمین هفته متوالی کاهش داشته 378300 تن کمتر شده در حالی که تولید فولاد کمی رشد داشته است. مصرف کننده های نهایی با توجه به بهبود فروش فولاد خود تمایل بیشتری به خرید مواد اولیه نشان داده اند.

منبع:platts

ترجمه: م. تابان شمال