پایگاه خبری فولاد ایران - با افزایش تقاضای داخلی قیمت ورق گرم در چین دست از روند نزولی برداشت. در نقاط شرقی قیمت بین 503 تا 504 دلار هر تن درب کارخانه  و در ثبات است. با توجه به این که صنایع مصرف کننده فولاد در حال افزایش فعالیت پس از تعطیلی های اخیر هستند تقاضا رو به بهبود است. به عنوان نمونه  16 خط تولید مونتاژ اتوموبیل با 84 درصد ظرفیت در حال کار هستند.

به گزارش فولاد ایران، در بازار صادرات نیز ورق گرم چین کمتر از یک دلار رشد داشته 460 دلار هر تن فوب ثبت شده است. برخی از کارخانه ها در 460 تا 480 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند. البته قیمت درخواستی خریداران از 455 دلار بالاتر شنیده نشده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال