بهبود-کیفیت-تختال-های-فولاد-هرمزگان
از عوامل افزایش کیفیت اسلب های تولیدی آماده بکاری بالای 98 درصدی خط ریخته‌گری و کاهش عیوب اسلب به‌واسطه تعمیرات به‌موقع و انجام سرویس‌های نگهداری خط ریخته‌گری است. به گزارش  چیلان ، مهندس مدنی معاون بهره برداری فولاد هرمزگان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک فولاد هرمزگان افزایش کیفیت محصول تولیدی و بالا بردن میزان رضایت مشتریان داخلی و خارجی است.مدنی افزود: کیفیت یعنی ویژگی، اما در درجات متفاوت، به‌عبارت‌دیگر کیفیت مطابقت محصول با الزامات مشتریان و رعایت معیارهای زیست‌محیطی معنا پیدا می‌کند. کیفیت حاصل شانس و اقبال نیست، بلکه به درک شرایط موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف و مدیریت عالمانه نیازمند است. نهادینه شدن کیفیت با قرارگیری دستاوردها درون فرآیندها مستدام می‌گردد.وی بیان داشت: در این راستا پشتیانی اثربخش دیگر واحدها و اجرای صحیح برنامه و دستورالعمل‌ها توسط کارکنان بادانش و پرتلاش ریخته‌گری و پیگیری و پایش مستمر پارامترهای تأثیرگذار بر کاهش عیوب، منجر به کاهش چشمگیر شاخص درصد عیوب گرم تختال در خردادماه سال ۱۳۹۸ گردید.مهندس مدنی با اشاره به عوامل دستیابی به این موفقیت گفت: از عوامل افزایش کیفیت اسلب های تولیدی آماده بکاری بالای ۹۸ درصدی خط ریخته‌گری و کاهش عیوب اسلب به‌واسطه تعمیرات به‌موقع و انجام سرویس‌های نگهداری خط ریخته‌گری است. ازجمله اقدامات مهم می‌توان به افزایش مقدار بازرسی‌های در حین ریخته‌گری در فواصل مختلف روز شب و بالا رفتن کیفیت انجام تعمیرات پیشگیرانه اشاره کرد و همچنین کاهش توقفات و خرابی‌ها با آنالیز دقیق و انجام اقدامات مناسب جهت جلوگیری از تکرار آن و اصلاح روش‌های تعمیرات و بهینه‌سازی آن نام برد که با تلاش تیم تعمیرات ریخته‌گری و همکاری و همدلی آن‌ها با تیم تولید صورت گرفته است.وی افزود : تیم تولید با بررسی بر روی عیوب گرم سال گذشته عیب‌های پرتکرار با هزینه اصلاح بالا را مشخص نموده و برای کاهش آن‌ها پروژه‌های بهبود تعریف نموده‌اند که در قسمت تولید پروژه‌های کاهش ترک طولی و کاهش پیک آپ نیتروژن و در قسمت تعمیرات ریخته‌گری پروژه‌های انتقال درایو ماشین برش، اضافه نمودن تورچ اضطراری کنار خطوط ،سیل بندی خط ریخته‌گری انجام گردید و تعدادی از آن‌ها در حال اجرامی باشد . همچنین با همکاری واحد انرژی و سیالات پروژه‌های بهبودی در جهت کاهش آهن ،کلراید و کدورت آب تعریف نموده‌اند و اقدامات مربوط به آن‌ها صورت گرفته است.معاون بهره برداری فولاد هرمزگان ضمن تأکید در جهت تداوم بهبود این شاخص و دیگر شاخص‌های واحد گفت: با گام‌های استوار کارکنان و حمایت‌های مدیریت مجموعه در آینده‌ای نزدیک شاهد موفقیت‌های بیشتر در واحد ریخته‌گری و ارسال محصول و همچنین تحقق کلیه اهداف سازمان باشیم.