پایگاه خبری فولاد ایران –♦️ویروس کرونا از زمان شروع تا کنون تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد چین و اقتصاد دیگر کشورهای درگیر آن و به تبع آن اقتصاد جهانی داشته است. زمانی هم که  ویروس کرونا وارد آمریکا نشده بود، اقتصاد آن تحت تاثیر قرار گرفته بود زیرا از لحاظ اقتصادی کشورها به یکدیگر وابسته هستند. ویروس کرونا باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی در امریکا خواهد شد، همانطور که در مورد چین صادق است. می توان گفت تاثیر اقتصادی کرونا ویروس بر اقتصاد امریکا وسیع تر و جدی تر از سایر نقاط جهان باشد.♦️شیوع ویروس کرونا و بازتاب اقتصادی آن (کاهش رشد اقتصادی ) قطعا بر انتخابات امریکا تاثیر گذار خواهد بود زیرا اقتصاد مهمترین مسئله مردم این کشور است. با توافق تجاری با چین، ترامپ میخواست رضایت کشاورزان امریکایی را به دست آرود اما این توافق تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته و این مهم بر پیروزی وی در انتخابات موثر خواهد بود.♦️ممکن است کاهش نرخ بهره به اقتصاد امریکا در این شرایط کمک کند اما این اقدام نمی تواند به طور کامل مانع از تاثیر کرونا ویروس به اقتصاد آن شود. کرونا ویروس قطعا تاثیر خود را بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت، درست مانند سایر کشورها.♦️با توجه به آمار و ارقام منتشر شده تاثیر اقتصادی آن بسیار زیاد بوده و این روند ادامه دارد. کرونا ویروس، اقتصاد چین - یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان -  را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و از ابتدای سال نومیلادی تولید در این کشور به شدت کاهی یافت. اکنون نیز این ویروس به سایر کشورها سرایت کرده و باعث تعطیلی صنایع تولیدی و زنجیره های تامین مواد غذایی در این کشورها شده است. یکی از مهمترین حوزه هایی که تحت تاثیر کرونا ویروس قرار گرفته صنعت گردشگری می باشد که باعث کاهش درآمد اقتصادی این کشورها شده است. به طور کلی باید گفت تبعات کرونا ویروس بر اقتصاد جهان بسیار وسیع خواهد بود.❇️پروفسور «رابرت وای شاپیرو» استاد دانشگاه کلمبیا