پایگاه خبری فولاد ایران - کمیسیون اروپا اخیرا اظهار داشته تحقیقات جدیدی برای بررسی روند تغییر در کیفیت فولاد صادراتی چین جهت دور زدن تعرفه های آنتی دامپینگ راه اندازی کرده است. این تغییرات شامل اضافه کردن کمی پوشش روغنی به برخی محصولات یا افزایش درصد کربن، آلومینیوم یا تیتانیوم محصولات می باشد. 

 

به گزارش فولاد ایران،  به نظر کارشناسان اروپایی دلیل اقتصادی دیگری برای چینی ها وجود ندارد که بخواهند این تغییرات را ایجاد کنند و تنها می تواند برای دور زدن تعرفه های آنتی دامپینگی باشد که از سال 2018 آغاز شده است. کمیسیون اروپا از فوریه 2018 به دلیل رقابت ناسالم و قیمت پایین برخی محصولات فولادی مقاوم در برابر خوردگی چین، تعرفه های 17.2 تا 27.9 درصدی برای واردات آن اخذ نمود. 

 

منبع: yieh

ترجمه: م. تابان شمال