پایگاه خبری فولاد ایران – ♦️اگرچه تقاضای بخش حمل و نقل هوایی جزئی نه چندان بزرگ (حدود 8درصد) از تقاضای کل نفت خام را تشکیل میدهد، ولی این روزها این تقاضا تبدیل به شاخصی شده است که از طریق آن میتوان وضعیت ویروس کرونا در جهان را ارزیابی کرد. ♦️متاسفانه روند رو به رشد بیماری سبب شده است که تعداد پروازهای کنسل شده افزایش یابد به نحوی که طبق داده های پلتس، بیشترین آسیب در بین فراورده های نفتی مربوط به سوخت هواپیما است. ♦️پلتس پیش بینی میکند که تقاضای فراورده های نفتی همچنان روند نزولی طی خواهد کرد و در ماه آوریل به بدترین وضعیت خود میرسد. سپس روند بهبود آغاز شده و تا انتهای سال تغییرات تقاضا به صفر درصد افزایش می یابد. ♦️بیشترین رشد تقاضا در اختیار گازوئیل/دیزل خواهد بود که قسمت عمده مصرف بخش حمل و نقل را تشکیل میدهد. ♦️تقاضای بنزین پس از سوخت هواپیما بیشترین ضربه را خورده است انتظار میرود تا بیش از 20 درصد افت کند. این تقاضا تا انتهای سال به مدار صعودی بازگشته و در دسامبر به حدود 3 درصد رشد خواهد رسید. ♦️پلتس همچنین پیش بینی میکند که تقاضای نفت خام 4.5 میلیون بشکه در روز افت خواهد داشت. ♦️اختلاف قیمت سوخت هواپیما و نفت برنت نیز روند نزولی گرفته است بطوریکه قیمت نفت خام از قیمت این سوخت بالاتر رفته و کرک این محصول منفی شده است. ♦️اختلاف قیمت بین قراردادهای cash و قیمت MOPAG برای عرضه با ترم FOB خلیج فارس در ابتدای سال 2020 حدود 2 دلار بود، ولی این اختلاف نیز روند نزولی داشته است که معنی آن افت شدید قیمت cash است. ♦️منفی شدن اختلاف cash سنگاپور و MOPS حاکی از بالا رفتن قیمت در یک ماه آینده است ✍️تحلیل پلتس از بازار نفت و فراورده ها♦️اگرچه تقاضای بخش حمل و نقل هوایی جزئی نه چندان بزرگ (حدود 8درصد) از تقاضای کل نفت خام را تشکیل میدهد، ولی این روزها این تقاضا تبدیل به شاخصی شده است که از طریق آن میتوان وضعیت ویروس کرونا در جهان را ارزیابی کرد. ♦️متاسفانه روند رو به رشد بیماری سبب شده است که تعداد پروازهای کنسل شده افزایش یابد به نحوی که طبق داده های پلتس، بیشترین آسیب در بین فراورده های نفتی مربوط به سوخت هواپیما است. ♦️پلتس پیش بینی میکند که تقاضای فراورده های نفتی همچنان روند نزولی طی خواهد کرد و در ماه آوریل به بدترین وضعیت خود میرسد. سپس روند بهبود آغاز شده و تا انتهای سال تغییرات تقاضا به صفر درصد افزایش می یابد. ♦️بیشترین رشد تقاضا در اختیار گازوئیل/دیزل خواهد بود که قسمت عمده مصرف بخش حمل و نقل را تشکیل میدهد. ♦️تقاضای بنزین پس از سوخت هواپیما بیشترین ضربه را خورده است انتظار میرود تا بیش از 20 درصد افت کند. این تقاضا تا انتهای سال به مدار صعودی بازگشته و در دسامبر به حدود 3 درصد رشد خواهد رسید. ♦️پلتس همچنین پیش بینی میکند که تقاضای نفت خام 4.5 میلیون بشکه در روز افت خواهد داشت. ♦️اختلاف قیمت سوخت هواپیما و نفت برنت نیز روند نزولی گرفته است بطوریکه قیمت نفت خام از قیمت این سوخت بالاتر رفته و کرک این محصول منفی شده است. ♦️اختلاف قیمت بین قراردادهای cash و قیمت MOPAG برای عرضه با ترم FOB خلیج فارس در ابتدای سال 2020 حدود 2 دلار بود، ولی این اختلاف نیز روند نزولی داشته است که معنی آن افت شدید قیمت cash است. ♦️منفی شدن اختلاف cash سنگاپور و MOPS حاکی از بالا رفتن قیمت در یک ماه آینده است.🛑بازار نفت گاز پتروشیمی🛑
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق