پایگاه خبری فولاد ایران – جهان در مرفه‌ترین دوران خود به سر می‌برد. این یافته شاخص رفاه لگاتوم 2019 است. قریب به 90 درصد از کشورها در مقایسه با 10 سال قبل رفاه بیشتری را تجربه می‌کنند. تحلیلگران لگاتوم می‌گویند اقتصادهای بازتر و در کنار آن، بهبود تجربه زیسته مردم پیشران رفاه در جهان بوده است. علاوه بر این دو، آموزش و بهداشت نیز در جهان رو بهبود گذاشته و جهان را به روزگار خوش تجربه رفاه بیشتر رسانده است.

🌐کانال اکونومیست فارسی

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق