02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

قیمت نبشی

مطابق نتایج به دست آمده از تحلیل بازار آهن تغییراتقیمت نبشی تا این لحظه به شرح زیر است.  قیمت نبشی  کارخانه منظومه? نبشی  5 *5 :  1990          ?10 نبشی  4 *5 :  1990          ?10 نبشی  6 *6 :  1990          ?10   ? قیمت نبشی  کارخانه جاوید بناب? نبشی 3*5  :  2080        ↔️ نبشی 4*5  :  2070        ?10 نبشی 5*5  :  2060        ↔️ نبشی 4*6  :  2080        ↔️   ? قیمت نبشی  کارخانه ظهوریان? نبشی  3*3  :  2040        ?90 نبشی  4*4  :  2040         ?90 نبشی  5*5  :  2040        ?90 نبشی  6*6  :  2040        ?90 نبشی  8*8  :  2040        ?90 نبشی 10*10  :  2040    ?90   ? قیمت نبشی  کارخانه ناب تبریز? نبشی  3*3 :  2120          ↔️ نبشی  3*4 :  2100          ↔️ نبشی  4*4 :  2080          ↔️ نبشی  3*5 :  2090          ↔️ نبشی  4*5 :  2080          ↔️ نبشی 5*5 :  2060          ↔️ نبشی  4*6  :  2090         ↔️ نبشی 5*6  :  2080          ↔️ نبشی 6*6  :  2070         ↔️ نبشی 5*7  :  2200          ↔️ نبشی 6*7  :  2150         ↔️ نبشی 6*8  :  2100         ↔️ نبشی 7*8  :  2090         ↔️ نبشی 8*8  :  2080         ↔️ نبشی 8*10  :  2200       ↔️ نبشی 10*10  :  2100     ↔️   ? قیمت نبشی کارخانه اسپیرال ? نبشی 2*2  :  2400         ↔️ نبشی 2*3  :  2270         ↔️ نبشی 3*3  :  2240         ↔️ نبشی 2*4 :  2260          ↔️ نبشی 3*4 :  2240          ↔️ نبشی 4*4 :  2225          ↔️ نبشی 2*2/5  : 2300      ↔️ نبشی 4*5  :  2225         ↔️ نبشی 5*5  :  2210         ↔️   ? قیمت نبشی  کارخانه نستا ? نبشی  3 سبک :  2020       ?20 نبشی  4 سبک :  2020       ?20   ? قیمت نبشی  کارخانه آریان فولاد ? نبشی 4*4  :  2090            ?20 نبشی  4*5  :   2090          ?20 نبشی  5*5  :   2090          ?20 نبشی 6*6  :  2090            ?20 نبشی 8*8  :  2090            ?20 نبشی 10*10  :  2090       ?20 نبشی 12*12  :  2000        ?5   ? قیمت نبشی  کارخانه البرز غرب ? نبشی 12 (6 متری) : 2170        ↔️ نبشی 12 (12 متری) : 2190    ?20   ?قیمت نبشی  کارخانه شکفته ? نبشی 2*3  :  2020          ↔️ نبشی 3*4  :  2020          ↔️ نبشی 4*5  :  2020          ↔️ نبشی 5*6  :  2020          ↔️ نبشی7*8  :  2020           ↔️            

به این مطلب امتیاز دهید

0/5
امتیاز

از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید

لطفا جاوا اسکریپ را فعال نمایید