تقدیر-از-فولاد-مبارکه-به-عنوان-واحد-برتر-همایش-سازگاری-با-کم
بر اساس ارزیابی کمیته تخصصی معدن و صنایع معدنی نخستین نمایشگاه و نشست تخصصی سازگاری با کم آبی، شرکت فولاد مبارکه شایسته کسب عنوان «واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی» شناخته شد و لوح تقدیر این همایش توسط همایون حائری معاون وزیر نیرو به شرکت فولاد مبارکه اهدا گردید. به گزارش  چیلان ، محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت معدت و تجارت در افتتاحیه همایش سازگاری با کم آبی که با حضور وزیر نیرو، در وزارت نیرو برگزار شد، گفت: با وجود اینکه صنعت ۲ درصد آب کشور را مصرف می کند اما وظیفه خود می دانیم که همکاری لازم در این بخش را داشته باشیم.وی با بیان اینکه در سه محور اهداف خود را در این بخش پیاده سازی می کنیم، افزود: طبق این رویکرد در فرآیند تولید، استفاده از تجهیزات کم آب بر به ویژه در صنایع بزرگ مورد توجه است، همچنین اجرای فرآیندهایی برای بهینه سازی مصرف آب و سازماندهی صنایع بر مبنای سیاست گذاری های ما در استفاده از تصفیه خانه و قارچ خانی آب انجام شده است.در ادامه این همایش نیز وزیر نیرو گفت: وضعیت آب در ایران ناشی از اقدامات چند دهه است و به تدریج رخ داده و تنها از طریق راهبردهای زمانبر قابل بررسی است.رضا اردکانیان با بیان اینکه برنامه راه اندازی کار گروه ملی سازگاری با کم آبی به پیشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف در سال ۹۶ توسط هیات وزیران تصویب شد، اظهار کرد: میزان بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است و توزیع بارش در ایران متوازن نیست، از این رو واژه سازگاری برای این کار گروه به دقت انتخاب شده است، زیرا نمی توان اقلیم را به پر آبی تغییر داد.وی ادامه داد: سازگاری به معنی در کنار هم قراردادن سرنوشت اقلیمی و ثابت بودن آن است و در گام بعدی واژه ملی در این کار گروه به معنی این است که سازگاری تنها در صورتی اتفاق می افتد که همه کنشگرها نقش خود را ایفا کنند.وزیر نیرو افزود:  اقلیم ایران کم آب است و قابل تغییر نیست و نیازمند سازگاری از طریق آگاه سازی مردم درباره واقعیت کم آبی و سرنوشت اقلیم است. همچنین باید منافع همه بازیگران در نظر گرفته شود و ابزارهای سنجش باید سازماندهی و زندگی مردم به سمت سازگاری با کم آبی حرکت کند.وی درباره نقش عوامل سازمانی در کم آبی، تصریح کرد: فقدان شفافیت در زمینه مدیریت آب و ضعف مدیریت در کم آبی موثر بوده است، در واقع ضعف مدیریت به معنی نادیده گرفتن عوامل موثر در بهره مندی از آبهای زیرزمینی است.اردکانیان با بیان اینکه نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن در کم آبی موثر بوده است، گفت: در ایران با حفر قنات همواره از آب استفاده شده و همواره فرض بر ارزانی آب مبنای مصرف بوده است، از این رو باید گفتمان لازم برای سازگاری با کم آبی ایجاد شود.دبیر کار گروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: عوامل مختلفی همچون خشکی، تغییرات اقلیمی،ضعف مدیریت، نبود ساختارهای قانونی مناسب، کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی آب طلب و….باعث بروز کم آبی در کشور شده است.بنفشه زهرایی با بیان اینکه تغییر اقلیم در یک بازه زمانی رخ می دهد، افزود: اجرای برخی طرح ها همچون نمک زدایی و…به کمک تامین نیازهای آبی کشور کمک می کند، اما در ادامه با این روش آب کافی باقی نمی ماند.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق