پایگاه خبری فولاد ایران - از اوایل فوریه تولید فولاد چین کاهش داشته که به دلیل افت تقاضا و محدودیت های حمل و نقل برای دریافت مواد اولیه و تحویل محصولات فولادی به دلیل شیوع کرونا بوده است. 

 

به گزارش فولاد ایران،  ولی برخی معتقدند کاهش تولید کارخانه ها ناچیز بوده و مانع گسترش مازاد تولید نمی شود اخیرا موجودی فولاد بازار چین از اوج سال قبل نیز بیشتر شده و به روند صعودی ادامه داده است.  آخرین آمار انجمن آهن و فولاد چین از کارخانه های عضو آن  نشان می دهد تولید روزانه فولاد خام در چین اول تا دهم فوریه 2.7 درصد نسبت به اواخر ژانویه افت داشته 1.939 میلیون تن بود. تولید روزانه هنوز یک درصد از آمار مدت مشابه سال قبل بالاتر است.

 

تخمین های این انجمن از آمار تولید کلی فولاد خام چین در اوایل فوریه 2.613 میلیون تن در روز می باشد که 2.2 درصد نسبت به اواخر ژانویه کمتر و 5.6 درصد از آمار مدت مشابه سال قبل بالاتر است.

 

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق