پایگاه خبری فولاد ایران - تولید فولاد خام ژاپن در سه ماه گذشته به پایین ترین سطح خود از سال 2009 تاکنون رسیده است چرا که صنعت فولاد با رکود تقاضای صنایع مصرف کننده فولاد و تعطیلی کارگاه های ساختمانی به دلیل پاندمی ویروس کرونا روبروست.

به گزارش فولاد ایران،  تولید فولاد این کشور در سه ماهه نخست سال 2020 حدود 24.4 میلیون تن بوده که 2.9 درصد نسبت به سه ماهه پایانی سال 2019 رشد داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد افت نمود.

چشم انداز سه ماهه آینده بهتر از این نیست چون چالش رویارویی با ویروس کرونا ادامه دارد. در واقع این چالش فقط مختص بازار ژاپن نیست و در سه ماهه دوم سال اوضاع بازارها بدتر می شود چرا که کاهش تولید های برنامه ریزی شده اجرا می شوند.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق