پایگاه خبری فولاد ایران - شرکت معدنی واله برزیل هدف تولید گندله سنگ آهن خود را در سال 2020 حدود 44 میلیون تن اعلام کرده که 10 درصد از تخمین قبلی که دسامبر سال قبل اعلام شده بود کمتر است. این شرکت دسامبر گذشته اعلام کرده بود انتظار دارد 49 میلیون تن گندله در سال 2020 بفروشد در حالی که در سال 2019 این رقم را 43.2 میلیون تن تخمین زده بود. 

 

به گزارش فولاد ایران،  تولید گندله سال 2019 نیز 15 درصد افت داشته 41.8 میلیون تن شد. ظاهرا تقاضا در بازارهای قراردادی واله به دلیل حاشیه سود پایین تر فولادسازان ضعیف تر شده است. 

 

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال