بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید ۹ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۳ تن شمش فولاد از سوی شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور و رشد هفت درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است.

در این مدت تولید شمش فولاد مبارکه با رشد پنج درصدی به چهار میلیون و ۸۰ هزار و ۸۹۰ تن، شمش فولاد خوزستان با رشد سه درصدی به یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۱۹۲ تن و شمش ذوب‌آهن اصفهان با افت سه درصدی به ۹۵۸ هزار و ۴۴۴ تن رسید.

در پنج ماهه امسال تولید شمش در فولاد آلیاژی ایران بلوم آلیاژی- مهندسی با رشد ۶ درصدی به ۷۱ هزار و ۱۴۱ تن، تولید شمش در فولاد آلیاژی ایران بیلت آلیاژی مهندسی با افت هفت درصدی به ۱۱۴ هزار و ۸۵۷ تن، فولاد آلیاژی ایران- اینگات با رشد ۲۴ درصدی به ۱۶ هزار و ۲۳ تن، تولید شمش در فولاد بردسیر با رشد ۲۰۴ درصدی به ۲۱۹ هزار و ۲۰۵ تن و تولید شمش در فولاد کاوه جنوب با افت ۱۲ درصدی به ۴۳۳ هزار و ۷۳۹ تن رسید.

انتهای پیام

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق