گزارش انجمن جهانی فولاد نشان می دهد تولید 9 ماه ابتدای سال 2020 با رشد بیش از 9درصدی، از 20.8 میلیون تن فراتر رفت. در این مدت متوسط رشد تولید فولاد در دنیا با افت 3.2درصدی همراه شد.

گزارش های اولیه انجمن جهانی فولاد از وضعیت تولید در 64کشور عضو حاکی است که ایران توانسته از ابتدای ژاونیه تا پایان ماه سپتامبر سال جاری، 20 میلیون و 822هزار تن فولاد خام تولید کند که این رقم در برابر تولید 19 میلیون تن مدت مشابه سال گذشته، رشد 9.3درصدی پیدا کرده است. در این مدت تولید فولاد در دنیا به یک میلیارد و 347 میلیون تن رسید که 3.2درصد کمتر مدت مشابه سال گذشته بوده است.

سریال کاهش تولید در قطب های فولادی
طی 9 ماه نخست سال جاری میلادی، کاهش تولید فولاد در اتحادیه اروپا 17.9درصد، کشورهای مستقل مشترک المنافع (C.I.S)افت 2.5درصد، امریکای شمالی 18.2درصد، امریکای جنوبی 13.9درصد، افریقا 16.1درصد، خاور میانه 1.9درصد و اقیانوسیه 2.9درصد بوده است.

افت و خیز در ماه نهم

از سوی دیگر در این گزارش برآورد شده که تولید فولاد خام ایران در ماه سپتامبر امسال به 2میلیون و 260هزار تن رسید که 2.2درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته بوده است. طی این ماه، اکثر نقاط جهان افت تولید را ثبت کرده اند به طوری که اتحادیه اروپا 14.1درصد، کشورهای مستقل مشترک المنافع 0.3درصد،‌ امریکای شمالی 17.4درصد،‌ افریقا 14درصد، خاورمیانه 11درصد کاهش تولید را داشته اند. در این مدت اما تولید فولاد در آسیا 7.4درصد افزایش داشت. در یک نمای کلی، متوسط رشد کشورهای عضو انجمن تولید کنندگان فولاد طی ماه مورد اشاره 2.9درصد رشد یافته است.

 

انتهلی پیام

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق