پایگاه خبری فولاد ایران - خبرها حاکی از آن است که صادرات سنگ آهن استرالیا از بندر هدلند در سال 2019 تنها 0.5 درصد افت سالانه داشته 515.7 میلیون تن ثبت شد. در ماه دسامبر نیز 47.4 میلیون تن سنگ آهن از این بندر صادر شده 3.5 درصد رشد سالانه داشت. این بندر یکی از بزرگترین بنادر صادر کننده سنگ آهن در سطح دنیا و بزرگترین بندر سنگ آهن استرالیاست. 

 

به گزارش فولاد ایران،  در دسامبر همچون گذشته بخش اعظم این صادرات (معادل 41.4 میلیون تن) به چین ارسال شده که 10.8 درصد رشد سالانه و 12.2 درصد بالاتر از نوامبر بود. 

 

بدین ترتیب مجموع صادرات سنگ آهن استرالیا از بندر هدلند به چین در سال گذشته 436.7 میلیون تن بوده که 3.4 درصد نسبت به سال 2018 بهبود داشت. 

 

منبع: platts

ترجمه: م. تابان شمال

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق