پایگاه خبری فولاد ایران - کارکنان متعهد و سخت کوش کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد خراسان رکورد روزانه تولید گندله را در دو روز پیاپی، دو بار جا به جا کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، پرسنل تلاش گر کارخانه گندله سازی در روز 19 مرداد ماه 1398 موفق شدند با ثبت رکورد تولید روزانه 7930 تُن گندله، رقم ثبت شده قبلی را  176 تُن ارتقا ببخشند و یک روز بعد در تاریخ 20 مرداد ماه با تولید 8015 تن رکورد تازه ای را در تولید گندله ثبت کنند.

 این گزارش می افزاید: رکورد قبلی روزانه تولید گندله 7754 تُن ر تاریخ 6 اسفند ماه 1397 تعلق داشت.

معاون بهره برداری شرکت ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمامی همکاران بهره برداری و پشتیبانی این موفقیت را به تلاشگران بخش گندله سازی تبریک گفت.  

مهندس زارع اظهار امیدواری کرد با اراده و پشتکاری که  در کارکنان فولاد خراسان وجود دارد در آینده نیز شاهد رکوردهای جدیدی در این واحد خواهیم بود.

 

مجتمع فولاد خراسان با ظرفیت تولید سالانه حدود 4/1 میلیون تن فولاد خام، دارای کارخانه گندله سازی با ظرفیت تولید سالانه 5/2 میلیون تن است که این کارخانه در اردیبهشت ماه سال 1397به بهره برداری رسید و دست یابی به این رکوردها در این واحد از روند رو به رشد تولید این کارخانه و رسیدن هر چه سریع تر به ظرفیت اسمی تولید گندله در بزرگترین جبهه صنعتی شرق کشور حکایت دارد.

منبع: فولاد خراسان