02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

جدول وزنی تیرآهن

وزن هر شاخه تیرآهن 12 متری ارائه شده در سایت شهر آهن مطابق با استاندارهای 1025/5 DIN ارائه شده است. استاندارد دین که یک استاندارد جهانی می باشد برای جداول وزنی تیرآهن و آهن آلات مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول زیر وزن تیرآهن 12,وزن تیرآهن 14, وزن تیرآهن 16, وزن تیرآهن 18, وزن تیرآهن 20 و وزن هر شاخه تیرآهن به صورت کامل شرح داده شده است. در این جدول وزنی، نوع تیرآهن ها از نوع IPE می باشد.

جدول وزن تیرآهن 12 متری ( IPE )

 وزن هر شاخه تیرآهن 12 متری شامل وزن تیرآهن 14 ، وزن تیرآهن 16 و سایر آهن آلات نوع  IPE مطابق با استاندارد دین به شرح زیر می باشد.

 ردیف سایز تیر آهن (cm) چگالی تیر آهنوزن هر شاخه تیرآهن 12 متری (kg)
 1  تیر آهن 8  7.86  72
 2 تیر آهن  10  7.86  98
 3 تیر آهن 12  7.86  125
 4 تیر آهن 14  7.86  155
 5 تیرآهن 16  7.86  190
 6 تیر آهن 18  7.86  226
 7 تیر آهن 20  7.86  269
 8 تیر آهن 22  7.86  315
 9 تیر آهن 27  7.86  434
 10 تیر آهن 30  7.86  507
 11 تیر آهن 33  7.86  590
 12 تیر آهن 36  7.86  686
 13 تیر آهن 40  7.86  796
 14 تیر آهن 45  7.86  932
 15 تیر آهن 50  7.86  1089
 16 تیر آهن 55  7.86  1272
 17 تیر آهن 60  7.86  1464

جدول وزنی تیرآهن هاش

تیر آهن هاش که با نام تیرآهن های بال پهن نیز در بازار شناخته می شوند. IPB یا H از دیگر نام های این نوع تیرآهن می باشد. ساخت پل و آسمان خراش عمده مصارف این نوع تیرآهن می باشد. در جدول زیر وزن هاش 12 متری IPB به تفصیل بیان شده است.

ردیفسایز هاش (cm) وزن هاش (Kg)وزن هر شاخه سنگین هاش (Kg)
1 10 200 244
2 12 234 322
3 14 299 390
4 16 365 500
5 18 426 590
6 20 508 720
7 22 606 828
8 24 724 960
9 26 818 1075
10 28 917 1210
11 30 1060 1370
12 32 1171 1551
13 34 1260 1603
14 36 1342 1754
15  40   1869
 16  50    
 17  60    

جدول وزن تیر آهن هاش سنگین

این نوع تیر آهن هاش که IPBU-HE-M نام دارد. از خانواده تیر آهن های هاش سنگین بشمار می آیند. در این نوع تیر آهن طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش داشته است. و تیرآهن بال پهن HEB همان نوع سنگین هاش IPB می باشند. بنابراین تیرآهن های بال پهن ، نوعی از تیرآهن بشمار می آیند که در این تیر آهن بال و جان ( ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن ) با یکدیگر برابر می باشد.این نوع تیر آهن ها در ضخامت های 100 الی 1000 در بازار موجود می باشند

ردیفسایز هاش (cm) وزن هاش 12 متری(Kg)
1 هاش 10 501.6
2 هاش 12 625.2
3 هاش 14 758.4
4 هاش 16 914.4
5 هاش 18 1066.8
6 هاش 20 1236
7 هاش 22 1404
8 هاش 24 1884
9 هاش 26 2064
10 هاش 28 2268
11 هاش 30 2856
12 هاش 32 2940
13 هاش 34 2976
14 هاش 36 3000
 15 هاش 40 3072
16  تیرآهن هاش 45  3156
 17 تیر آهن هاش 50  3240
 18  تیرآهن هاش 55  3336
19 تیر آهن هاش 60 3420
20 هاش 65 3516
21 هاش 70 3612
22 هاش 80 3804
23 هاش 90 3996

 

جدول وزن تیرآهن

چنانچه سوالی در مورد جدول وزن تیرآهن، میلگرد، قیمت میلگرد، وزن تیرآهن ذوب آهن اصفهان ، شاهین بناب ، فولاد ایرانیان و یا قیمت تیرآهن داشتید با ما در تماس حاصل فرمایید.

 

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
10 امتیاز