02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

جدول وزنی میلگرد

محاسبه وزن میلگرد

چنانچه علاقه مند به محاسبه وزن میلگرد هستید با استفاده از فرمول زیر می توانید وزن میلگرد در طول و قطرهای متفاوت را محاسبه کنید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد استفاده شده در فرمول محاسبه وزن میلگرد بر حسب میلیمتر بوده و وزن میلگرد به دست آمده از این فرمول بر حسب کبلوگرم می باشد.

فرمول محاسبه وزن میلگرد

وزن میلگردهای تولیدی 22 کارخانه ایران با توجه به طول و قطر های متفاوت ، متغیر می باشد. اما تمام میلگردهای ساخت ایران بر اساس استاندارد دین DIN می باشد. بنابراین وزن میلگرد اصفهان , وزن میلگرد شاهین بناب, وزن میلگرد نیشابور و  دیگر میلگرد ها را می توانید از فرمول بالا محاسبه نمایید. این فرمول محاسبه برای محاسبه وزن میلگرد آجدار ، ساده و کلاف ساده و آجدار کاربرد دارد.

جدول وزن مخصوص میلگرد

در جدول وزنی میلگرد ، وزن هر شاخه میلگرد 12 متری به تفصیل بیان شده است. در جدول وزنی میلگرد به تفصیل هر آنچه در مورد وزن میلگرد ساده ، آجدار و وزن کلاف آجدار باید بدانید شرح داده شده است.

ردیف سایز میلگرد (mm)وزن میلگرد (kg)
1 میلگرد 8 5
2 میلگرد 10 8
3 میلگرد 12 11
4 میلگرد 14 15
5 میلگرد 16 19
6 میلگرد 18 24
7 میلگرد 20 30
8 میلگرد 22 36
9 میلگرد 25 47
10 میلگرد 28 58
11 میلگرد 36 76
12 میلگرد 36 96

 مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

در ایران تعداد زیادی کارخانه فولاد و آهن وجود دارد. که از نظر وزنی و بسیاری از ویژگی ها با یکدیگر متمایز هستند در جدول زیر می توانید وزن میلگرد بناب ، وزن میلگرد میانه ، وزن میلگرد آناهیتا و میلگرد پرشین با سایرکارخانجات دیگر را مقایسه نمایید. وزن های ارائه شده در جدول وزنی میلگرد بر حسب کبلوگرم(kg) می باشد.

نوع میلگردوزن میلگرد 8وزن میلگرد 10وزن میلگرد 12وزن میلگرد 14وزن میلگرد 16وزن میلگرد 18وزن میلگرد 20وزن میلگرد 22وزن میلگرد 25وزن میلگرد 28وزن میلگرد 32
 وزن میلگرد کویر کاشان  *  7.5  11  14.8  19.2  24.6  30  36  46.4  58.5  76
 وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان  4.74  7.392  10.656  14.52  18.96  24  29.64  35.76  46.20  57.96  75.72
 وزن میلگرد نیشابور  *  *  *  14.20  18.80  24  29  36  46.8  *  *
 وزن میلگرد اهواز  4.5 * 10.5 15 20 25 30 * * * *
 وزن میلگرد شاهین بناب 4.44 7.07 10.19 13.88 18.29 23.16 28.60 34.50 44.75 55.92 73.05
 وزن میلگرد سیرجان * * 10 13 17.5 22.5 * * * * *
 وزن میلگرد ظفر بناب  4.2 6.2 10.2 13.6 17.3 22.1 28 35.5 45.9 * *
 وزن میلگرد آذر فولاد امین 4.41 7 10.13 13.9 18.13 23 28.3 34.2 44.6 56 73.1
 وزن میلگرد حسن رود 4.7 6.9 10 13.7 18 22.9 29.6 * * * *
 وزن میلگرد امیرکبیر خزر  * * 10.7 13.7 18 24 28 * * * *
 وزن میلگرد میانه  * * * 14.5 19 24 29.5 36 46.5 * *
 وزن میلگرد کاوه تیکمه داش  4.596 7.284 10.152 13.86 18.96 23.28 28.4 34.41 44.88 56.88 74.4
 وزن میلگرد آریان فولاد * 7 10 14 18 23 * * * 30 *
 وزن میلگرد شاهرود  * * * * 18 24 29.5 * * * *
 وزن میلگرد شمس تهران  * * 9.5 * * * * * * *  
 وزن میلگرد ارگ تبریز * * * 14.5 18.5 23 29.5 35 * * *
 وزن میلگرد کرمان * * * * 19 * * * * * *
 وزن میلگرد دماوند  * * * 15 17 * * * * * *
 وزن میلگرد الیگودرز (کلاف)  500 500 500 * * * * * * *  
وزن میلگرد شیراز (کلاف) 320 کبلویی 320 320 320 * * * * * *  

قیمت میلگرد

چنانچه سوالی نسبت به جدول وزنی میلگرد و حتی قیمت میلگرد داشتید با کارشناسان شهر آهن در ارتباط باشید.

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
14 امتیاز