جدول کامل هزینه های اضافی ابعادی، کیفی و بسته بندی (پرمیوم) فولاد مبارکه در سال 98 منتشر شد و این هزینه ها از اولین عرضه سال 98 فولاد مبارکه در بورس کالا اجرایی خواهند بود.