حمایت-وزارت-صنعت-از-بومی-سازی-تولید-الکترود-گرافیتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت های خوبی در بحث الکترود گرافیتی داشته است. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به  چیلان  گفت: بومی سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خوبی تعریف شده و در حال توسعه است چراکه شرایط تحریم ایجاب می کند که به سمت صنایع داخلی برویم.وی افزود: نیاز است که در این وضعیت با مهندسی معکوس بر روی صنایع وارداتی، به تکنولوژی و روش های تولید دست یافته و در مقابل تامین خارجی، خودکفا شویم.امیری تصریح کرد: کشور برای آنکه بر روی پای خود ایستاده و وابستگی های آن به بازار خارج کمتر گردد، نیازمند تکنولوژی های جدید می باشد که البته بایستی بومی سازی شود. برای نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت های خوبی در بحث الکترود گرافیتی داشته است.وی خاطرنشان کرد: الکترود گرافیتی از جمله اقلام اساسی تولید فولاد کشور محسوب می شود و نبود آن قطعا به معنای نبود تولید فولاد می باشد. لذا بررسی های خوبی در این زمینه صورت گرفته و این مسئله در یزد، خراسان و لرستان در حال پیگیری است تا با تولید این محصول استراتژیک وابستگی این محصول به خارج کمتر شود به ویژه در شرایط تحریم که می تواند تامین آن را برای فولادسازان سخت تر و دشوارتر نماید.