درایت-بخش-خصوصی-و-دولتی-فولاد-در-دوران-تحریم
باید امیدوار بود که با درایت بخش خصوصی و بخش دولتی در سال جدید بازارهای بیشتری را در خارج از مرزها بدست بیاوریم و تحریم ها مانع جدی برای توسعه صنعت فولاد کشور ایجاد نکند. حمیدرضا طاهری زاده نایب رئیس سابق انجمن فولاد ایران در گفت و گو با  چیلان  گفت: تولیدکنندگان به خصوص فولادسازان بزرگ در دو سال اخیر موفق شدند با جذب مشتریان و بازارهای جدید خارجی به رکورد جدیدی دست پیدا کنند.وی افزود: اینکه بخشی از تولیدکنندگان ایرانی توانستند محصولات فولادی با کیفیت را با تناژ بالا به بازارهای صادراتی صادر نمایند نشان دهنده رقابت پذیری و مزیت نسبی تولید فولاد در کشور است.نایب رئیس سابق انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: امیدواریم با درایت بخش خصوصی و بخش دولتی در سال جدید نیز بازارهای بیشتری را در خارج از مرزها بدست بیاوریم و تحریم ها مانع جدی برای توسعه صنعت فولاد کشور ایجاد نکند.وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که توسعه صنعت فولاد کشور، حمایت از صنعت ملی فولاد و تحقق شعار سال حمایت از کالای داخلی نیازمند پیش نیازهایی برای تسهیل سرمایه گذاری و کارآفرینی است که مهمترین بحث در حوزه آماده سازی زیر ساخت برای احداث صنایع بزرگ با طرح های توجیهی مناسب و با جانمایی صحیح است.