🔘موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان مدافع بازار: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده را منحل کنید، قیمت کالاهای عمومی مردم ارزان می‌شود

🔘این سازمان قیمت‌ها را گران می‌کند. سازمان حمایت را منحل کنید، اتفاقی در اقتصاد ما رخ داد، گردن مرا بزنید.

🔘 می‌گویند این سازمان تعطیل شود، شورش می‌شود؛ دروغ است. گفته می‌شود سازمان حمایت، حامی فقراست، دروغ می‌گویند، این سازمان فعالان اقتصادی را تلکه می‌کند!

✏️اطلاعیه سلب مسئولیت: بدلیل نبود مستندات کافی، کانال اقتصاد به زبان ساده، نفیاً یا اثباتاً در خصوص ادعای «تلکه کردن فعالان اقتصادی توسط سازمان حمایت» نظری ندارد.

منبع: @eghtesaderooz

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق