در-صادرات-فولاد-جوانیم
در صادرات فولاد هنوز جوان هستیم پس نیاز است که سازوکارهای صادرات ایجاد شده و طبیعتا باید بازارهای هدف شناسایی شوند. عبدالمجید شریفی، رئیس هیئت مدیره کاوه جنوب کیش در گفت و گو با  چیلان  با بیان اینکه در وضعیت کنونی تولید فولاد ایران به ۲۵ میلیون تن رسیده و ظرفیت فولاد کشور ۳۴ میلیون تن اعلام می گردد، گفت: به نظر می رسد این افزایش تولید در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد ولی با توجه به شاخص هایی که برای مصرف ظاهری تعریف می گردد ۸ تا ۱۰ میلیون تن مازاد تولید وجود دارد که باید صادر گردد و این امر نیازمند مدیریت است.از واردکننده فولاد به صادرکننده فولاد رسیدیم شریفی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که در سال ۹۰ یعنی حدود ۷ سال قبل بالغ بر ۱۱ میلیون تن واردات فولاد داشتیم و به تدریج در سال های بعد کاهش یافت تا آنجا که صادرات جای خود را به واردات داد و از سه سال قبل صادرات چشمگیر شد. صنعت فولاد اگر جایگاه دهم را در دنیا پیدا کرده بدان معناست که اقدام موفقیت آمیزی در کشور اتفاق افتاده است.وی هدف از ذکر این آمارها را چنین تشریح کرد: صادرات احجام فعلی فولاد نشان می دهد در صادرات فولاد هنوز جوان هستیم پس نیاز است که سازوکارهای صادرات ایجاد شده و طبیعتا باید بازارهای هدف شناسایی شوند. بخشی از این بازارها در خاورمیانه بوده و بخشی نیز در آفریقای شمالی و آسیا و از جمله تایلند، مالزی، ویتنام می باشند که واردات فولاد دارند و فولادسازان ما نیز می توانند بها ین حوزه ها وارد شوند.این مدیر فولادی ادامه داد: به غیر از فولاد، ایران امکان حضور به عنوان صادرکننده آهن اسفنجی را نیز دارد چراکه تولید آهن اسفنجی در ایران دارای مزیت نسبی است و از طرفی آهن اسفنجی به راحتی می تواند جایگزین قراضه یا چدن شود لذا باید برای آن نیز برنامه ریزی کرد.رئیس هیئت مدیره کاوه جنوب کیش تصریح کرد: به واسطه مسائل زیست محیطی سهم کوره قوس الکتریکی در تولید فولاد دنیا ظرف سال های آینده افزایش خواهد یافت و این امر بر مصرف قراضه تاثیر گذار خواهد بود. اکنون سهم کوره بلند در تولید فولاد دنیا ۶۸ درصد بوده و سهم کوره قوس الکتریکی ۳۲ درصد می باشد اما طی ۷ یا ۸ سال آینده سهم کوره قوس که نیازمند آهن اسفنجی است به ۴۰ درصد می رسد.تکمیل زنجیره فولاد و رویکرد صادراتی هلدینگ کاوه پارس رئیس هیئت مدیره کاوه جنوب کیش در بخش دیگری از صحبت های خود به « چیلان » گفت: ما به عنوان فولاد کاوه جنوب کیش و هلدینگ کاوه پارس، اولین مبحثی که دنبال می کنیم، تکمیل زنجیره ارزش فولاد از معدن تا محصول نهایی است. بدین منظور معدنی را در منطقه سنگان داریم و پروژه کنسانتره و گندله را در آنجا دنبال می کنیم. فولادسازی هلدینگ کاوه پارس یعنی همان فولاد کاوه جنوب کیش در بندرعباس و به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن بوده و تا سال آینده فاز ۲ فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن نیز به بهره برداری می رسد تا ظرفیت مجموعه به ۲.۴ میلیون تن برسد. از طرفی فولاد کاوه اروند به عنوان یکی دیگر از واحدهای هلدینگ در خرمشهر قرار داشته و تولیدکننده میلگرد است و بخشی از شمش فولاد کاوه جنوب کیش به این شرکت ارسال می شود.شریفی با تاکید بر کیفیت مطلوب میلگرد فولاد اروند گفت: در اروند هم نیاز داخل دیده شده و هم بحث های صادراتی در آن مد نظر قرار گرفته است. کیفیت تولیدات این واحد به گونه ای است که هم اینک صادراتی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته ایم. بنابراین برنامه هلدینگ کاوه پارس از یک سو تکمیل زنجیره ارزش و از سوی دیگر ورود به بحث صادرات به صورت جدی است.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق