دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی به چیلان پیرامون تحریم های آمریکا علیه ایران و با نگاه ویژه به فلزات و فولاد گفت: باید دستورالعمل های داخلی برای کاهش اثرات تحریم تسهیل شود. در شرایط تحریم، تولیدکنندگان فولاد با هوشمندی و تدبیر تولید خودشان را همچنان ادامه می دهند و با توجه به رکود بازار مصرف داخلی، از روزنه های صادرات بهره می برند اما باید هوشیاری بیشتری در داخل کشور اتفاق بیفتد تا محدودیت های بیشتری برای این صنایع ایجاد نشود.در واقع بهبود وضعیت صادرات صنایع فولادی و معدنی نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات است و باید دستورالعمل های داخلی تسهیل شوند تا علاوه بر موانع تحریم، مشکلات دیگری برای صادرکننده وجود نداشته باشد.بخشنامه های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است محدودیت هایی را در زمینه صادرات ایجاد کند که باید به فکر رفع آنها بود و حتی از طریق تشویق تولیدکنندگان به صادرات، جلوی کاهش صادرات که راه تنفس فولاد ایران در شرایط فعلی است، گرفته شود.در این باره بیشتر بخوانید:

آمریکا عنوان تحریم های ایران را تغییر و آنرا به تحریم نقض حقوق بشر گره زد