دستوری-مبنی-بر-تعدیل-نیرو-در-برنامه-سال-جاری-فولاد-هرمزگان-ن
کارگاه آموزشی که توسط فولاد هرمزگان افتتاح شده از سوی مرکز فنی حرفه ای مجوز دریافت کرده و قادر به برگزاری دوره های تخصصی است که این امر علاوه بر افزایش سطح دانش کارکنان، باعث درآمدزایی برای فولاد هرمزگان خواهد شد. به گزارش  چیلان  به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، محسن زنگه پور معاون منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان اظهار داشت: فولاد هرمزگان در راستای حفظ محیط زیست و ایفای نقش کلیدی خود در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در برنامه‌های نمادین از جمله پاک‌سازی سواحل نیلگون خلیج فارس، سه‌شنبه‌های بدون خودرو و توسعه فضای سبز در سطح استان هرمزگان پیشگام است.زنگنه پور در این گفت و گو منابع مالی صرف شده برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی در هر بنگاه اقتصادی را نوعی سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه هر سازمانی دانست و گفت: یکی از مواردی که در دستور کار فولاد هرمزگان قرار گرفته، افزایش بهره وری نیروی انسانی است؛ این امر با ترویج کار گروهی و افزایش سطح مهارت و دانش کارکنان محقق خواهد شد.وی با بیان اینکه فولاد هرمزگان دستوری مبنی بر تعدیل نیرو در برنامه سال جاری ندارد، ادامه داد: بخشی از توسعه شرکت فولاد هرمزگان که در زیر سطح قرار دارد افزایش نیرو نخواهد داشت؛ اما اگر ظرفیت تولید به دو برابر افزایش یابد و یا خطوط تکمیلی مانند نورد گرم احداث شود، به طور حتم استخدام نیرو خواهیم داشت.معاون منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به راه اندازی بخش مدرسین داخلی توسط واحد آموزش گفت: در این بخش از کارکنانی که دانش و تجربه کافی کسب کرده اند، به عنوان مدرس برای انتقال دانش مورد استفاده قرار گرفته است؛ این امر باعث ایجاد انگیزه و تعلق خاطر نیروهای داخلی خواهد شد و همچنین هزینه ها را نیز کاهش خواهد داد.زنگه پور از افتتاح کارگاه آموزشی در این شرکت خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه از سوی مرکز فنی حرفه ای مجوز دریافت کرده و قادر به برگزاری دوره های تخصصی است. این امر علاوه بر افزایش سطح دانش کارکنان، باعث درآمدزایی برای فولاد هرمزگان خواهد شد.وی تصریح کرد: فولاد هرمزگان سعی کرده است در مناسبت های مختلف از کارکنان تشکر و قدردانی به عمل بیاورد؛ علاوه بر آن رکوردهایی که توسط نیروی انسانی محقق می شود به عنوان پاداش در نظر گرفته خواهد شد. همچنین اگر کارکنان به طور گروهی سعی کنند مشکلات سازمان را در قالب پروژه حل کنند، مورد تشویق قرار می گیرند معاون منابع انسانی شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه نیروهای انسانی هر سازمانی توقع دارند که دیده شوند، افزود: بحث مادی و حقوق در پایین ترین سطح انتظار کارکنان قرار دارد؛ در واقع نیروهای کار تمایل دارند که نظام ارتقا شفاف باشد و فرصت های برابر ایجاد شود و کارکنان بر اساس شایستگی ارتقا پیدا کنند.زنگه پور عنوان کرد: فولاد هرمزگان سعی می کند در هدف گذاری های شرکت، کارکنان را مشارکت دهد، زیرا این امر نوعی تعهد و انگیره ایجاد می کند.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق