اقتصاد ایران و کرونا ( ده دیدگاه متفاوت - مقاله اول )

پایگاه خبری فولاد ایران -✍️تیم تحقیق محمد حسین ادیب ( اعضای تیم تحقیق هر کدام استقلال رای خود را دارند و مقالات دیدگاههای محمد حسین ادیب نیست ، ایشان تنها فضائی فراهم می کند تا همه دیدگاهها مطرح شود ، کانال تریبونی برای بیان دیدگاههای شخصی محمد حسین ادیب نیست )اقتصاد ایران در حال انطباق با چهار مولفه است :یک - قطع صادرات نفت دو- نفت ارزان سه - بارندگی ۲۰ درصد بیشتر از میانگین ۵۰ ساله برای دومین بار که به احیای روستا ها شتاب داده است. چهار - ویروس کرونا که به کاهش شدید تقاضا برای کالا و خدمات غیر حضوری انجامیده است .بخش کشاورزی با این نرخ ارز و با این سطح از بارندگی ، اولین پیروز این میدان است .در کنار روستا ها ، شهرهای کوچک روستا محور هم متأثر میشوند  ( معمولا شهر های کوچک ایران بین مجموعه ای از روستا واقع شده و به این روستا ها خدمات می دهد ) این شهر ها هم ناشی از ورود اقتصاد روستایی به فاز رونق ، در فاز بعد و با تاخیر وارد فاز رونق میشود.بخش کالا و خدمات ضروری در اوج رونق است ( کالا و خدمات ضروری ؛ آن دسته کالا و خدماتی است که تحت هر شرایطی از سبد مصرف مردم حذف نمیشود )نود درصد هر چه که ایرانی خریداری می کند در داخل تولید شده است ، قبلا درآمد ناشی از خرید جامعه راهی چین و کشور های نظیر چین می شد ، چین به ایران بیکاری صادر می کرد .تا سال ٩۶ ، نود درصد کفش مصرفی ایرانی از خارج می آمد ، این سیکل برای سه دسته شغل ایجاد می کرد؛ فروشندگان کفش در شهر ها ، چتربازها ( قاچاقچیان کفش ) و تولید کنندگان کفش در چین .در وضعیت موجود ٩۵ درصد کفش مصرفی تولید داخل است، فروش کفش تا دور افتاده ترین روستاهای ایران که دام تولید می کنند و پوست آن مورد استفاده قرار می گیرد را منتفع می کند .بخش بازرگانی مرتبط با واردات از خارج به شدت کوچک شده است و بخش تولید داخل به شدت رشد کرده است. ساده شده مطلب یک مطلب است : تولید داخلی دارد راه می افتد .قدرت خرید ایرانی ، وارد چرخه اقتصاد داخلی میشود آثار این چرخه به مرور طی سه سال کسانی که از چرخه قبلی حذف شده اند را جذب می کند  ( چرخه چین ، چترباز ، مغازه دار داخلی )یک دسته برنده و یک دسته بازنده اند ، آنچه دارد اتفاق می افتاد فقط آثار ویروس کرونا نیست ، بخش عمده آنچه که دارد رخ می دهد آثار قطع صادرات نفت است آثار نفت ارزان هننوز ظاهر نشده است .اینکه ٩٠ درصد آنچه که یک ایرانی می خرد در چرخه اقتصاد داخلی ورود می کند و از کشور خارج نمی‌شود این روند ، ورود اقتصاد ایران به یک پارادایم جدید است که پس از مهار ویروس کرونا هم ادامه خواهد داشت . اقتصاد متکی به واردات در حال تبدیل به اقتصاد متکی به تولید داخل است.فعالین اقتصادی در ایران که این روند را نشناسند و منکر  شوند محکوم اند که از سیکل بیزینس در ایران حذف شوند ، قبلا برای موفقیت در ایران ، فرهنگ بازرگانی عمده می شد حالا باید سه گانه فرهنگ ( تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی ) را عمده کرد این فعالین اقتصادی با تفکر جدید می طلبد ، مهارت های ٩٠ درصد از فعالین اقتصادی در کلان شهر ها فاقد توانایی برای استفاده از شرایط جدید است .در ده مقاله  از ده دید متفاوت که معمولا طرح نمیشود تاثیر عوامل فوق برای اعضای کانال به صورت اختصاصی ، تشریح میشود ، ٩ مقاله بعدی روزانه یا یک روز در میان خواهد بود.📊 کانال اقتصادبازار