پایگاه خبری فولاد ایران -

این حجم از نقدینگی تناسب دارد با صادرات ۲.۲ میلیون بشکه نفت در روز و با کاهش صادرات نفت ، احتمالا نصف این نقدینگی مازاد است و باید نقدینگی مازاد آتش  زده شود تا تورم ایجاد نشود .

آتش زدن نقدینگی مازاد به این معناست که همه سپرده گذاران فردا به بانک مراجعه و نصف سپرده بانکی خود را به بانک ببخشند و بانک هم آن سپرده را از سیستم خود  حذف کند .

اما اینکار شدنی نیست زیرا مردم حاضر به بخشیدن پول خود به بانکها نیستند .

اما اتفاق دیگری می افتد که همین اثر آتش زدن نصف سپرده ها را دارد اما در عمل همچنان هر کس مالک سپرده خود است ، اما درست مثل این است که نصف سپرده ها از اقتصاد حذف شده است .

اگر سرعت گردش پول نصف شود درست همان اثری را دارد که آتش زدن نصف سپرده ها دارد فقط مردم هیچ عکس العملی نشان نمی دهند و فکر می کنند که در سپرده شان تغییری ایجاد نشده است .

کاهش سرعت گردش پول به نصف یعنی چه ؟ 

اگر هر خانه در کشور بطور متوسط ۷۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد ارزش کل خانه های مردم ایران ۲۰ میلیون میلیارد تومان است ، اگر شما در حساب بانکی خود یک میلیارد تومان داشته باشید کل ارزش خانه های مردم بیست میلیون برابر آن است .

معاملات مسکن در کشور در ماه گذشته ۴۰هزار واحد بوده است یعنی معاملات مسکن در کشور متوقف شده است .

توقف معاملات مسکن یعنی کاهش سرعت گردش پول. 

کاهش سرعت گردش پول یعنی بیست میلیون میلیارد تومان ثروت از چرخه معاملات اقتصاد خارج شده است. 

معاملات عمده فروشان در اردیبهشت امسال نقدی بود اکنون عمده فروشان ۴۵ روزه جنس خود را می فروشند تبدیل معاملات نقدی به نسیه ۴۵ روزه یعنی کاهش سرعت گردش پول .

کاهش سرعت گردش پول یعنی اینکه اگر سرمایه یک فعال اقتصادی سال ۹۷ سه بار می چرخید امسال دو بار می چرخد . ( روی تعداد دفعات گردش اصراری نیست منظور این است که تعداد دفعات گردش کمتر شده است ، اینکه گفته میشود نصف برای فهم بهتر مطلب است ) .

کاهش سرعت گردش پول باعث میشود تا سپرده مازاد باعث تورم نشود .

پس بطور خلاصه ، بخشی از آثار کاهش صادرات نفت با تورم و بخش عمده آن با کاهش سرعت گردش پول خنثی میشود ، این یکی از عللی است که باعث شده متناسب با کاهش صادرات نفت و کاهش عرضه دلار به اقتصاد ، دلار گران نشود . اینکه دلار باید با توجه به نقدینگی بیش از این گران می شد اما گران نشده از جمله به این باز می گردد .

✍️محمد حسین ادیب